O nas

Fundacja Communi Hereditate jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową, która w sposób systemowy, oprócz sfery edukacyjnej, prowadzi działalność badawczą skoncentrowaną na tematyce grabieży polskich dóbr kultury podczas ostatniej wojny. Na tym polu ściśle współpracujemy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co zostało zauważone i pozytywnie ocenione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym odzyskiwania przez Polskę utraconych dzieł sztuki w latach 2011-2016.

W 2016 r. zaprezentowaliśmy bezpłatną aplikację mobilną ArtSherlock – innowacyjny system służący do automatycznego rozpoznawania zrabowanych w Polsce podczas II wojny światowej dzieł sztuki, na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem komórkowym. Projekt powstał dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aplikacja stała się oficjalnym narzędziem MKiDN promowanym na stronach internetowych polskich instytucji muzealnych i kulturalnych na całym świecie, placówek dyplomatycznych MSZ, Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej. W 2017 r. na gali Mobile Trends Awards w Krakowie – aplikacja uznana została Najbardziej Innowacyjną Aplikacją Mobilną 2016 roku w Polsce.

W efekcie naszych dotychczasowych działań, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także inne organy państwowe, instytucje oraz organizacje i osoby prywatne, mogły podjąć konkretne kroki restytucyjne związane z odzyskaniem utraconych dóbr kultury.