O aplikacji

 

Aplikacja mobilna ArtSherlock umożliwia automatyczne rozpoznawanie
dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rysunków oraz tkanin zabytkowych
zrabowanych z polskich zbiorów podczas II wojny światowej.
Aplikacja korzysta z elektronicznej bazy danych polskich strat wojennych
udostępnionej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Partnerzy projektu:

 

partners1

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

 

Włączenie do aplikacji baz danych rysunków oraz tkanin zabytkowych
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.