O aplikacji

 

Aplikacja mobilna ArtSherlock umożliwia automatyczne rozpoznawanie
dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, zrabowanych z polskich zbiorów
podczas II wojny światowej.
Aplikacja korzysta z elektronicznej bazy danych polskich strat wojennych
udostępnionej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Partnerzy projektu:

 

partners1

 

Sfinansowano ze środków Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.